Trại Hè " Thắp sáng Tinh Thân"

Chùa Từ Tân – TP.HCM tổ chức trại hè tại khu du lịch sinh thái Củ Chi

GIỚI THIỆU VỀ KHOÁ THIỀN CHÙA TỪ TÂN

Hàng tháng, cứ đến hẹn lại về, không ai nhắc ai,

    Thông Tin và Hình Ảnh trại hè " Thắp sáng Tinh Thân"

    Chùa Từ Tân – TP.HCM tổ chức trại hè tại khu du lịch sinh thái Củ Chi